Archivace dokumentů

Naše společnost Vám nabízí služby v oblasti archivace dokumentů a účetních dokladů. V každé společnosti vzniká v průběhu let mnoho obchodních dokumentů, účetních dokladů, písemností mzdové a personální agendy.

Co dělat, když dokumenty ve společnosti zabírají místo?

Obraťte se na nás. Ještě spoustu let může po Vás archivované dokumenty požadovat  např. finanční úřad či správa sociálního zabezpečení. Pro Vaši společnost je velmi výhodné, když se plně věnujete vlastnímu podnikání a tak jako vedení účetnictví, tak i archivaci necháte na nás.

Povinnost právnických a fyzických osob jako podnikatelů archivovat dokumenty a účetní dokumenty vyplývá z platné legislativy, zejména příslušných ustanovení zákona o účetnictví, zákona o archivnictví, aj.


Ceník archivace:

30,- Kč bez  DPH / 1 šanon / 1 rok

Neváhejte nás kontaktovat!

Archiv dokumentace - paveldvorsky.cz

Přehled dokumentů k archivaci:

Druh dokumentu
Počet let archivace
stejnopisy evidenčních listů
3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví
5 let
účetní doklady / účetní knihy
5 let
odpisové plány
5 let
inventurní soupisy
5 let
účtový rozvrh
5 let
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
6 let
účetní uzávěrka
10 let
výroční zpráva
10 let
daňové doklady pro DPH
10 let
mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění
30 let