Ceník služeb kanceláře paveldvorsky.cz

Konkrétní výše ceny za naše služby závisí především na:

● předpokládané hodinové náročnosti případu,
● rizikovosti jednotlivého řešeného případu,
● složitosti vedení účetnictví (daňové evidence),
● množství dokladů,
● stavu, ve kterém klient předá doklady ke zpracování,
● dodržování dohodnutých termínů ze strany klienta.

Ceny se sjednávají individuálně – dle konkrétních podmínek.
Zpracování vnitropodnikových směrnic – Pro potřeby Vaší společnosti vytvoříme soubor vnitropodnikových směrnic nebo se budeme podílet na jejich vyhotovení, zdokonalení či aktualizaci. U stávajících směrnic posoudíme jejich správnost, vhodnost a úplnost.

Návrh vnitřního kontrolního systému – Pomůžeme Vám vytvářet koloběh účetních dokladů a efektivní vnitřní systém kontrol pro zabezpečení správného předávání informací mezi jednotlivými úseky Vaší společnosti.

Zastupování před správcem daně – Při jednáních a jiných úkonech s Vaším správcem daně Vás zastupujeme v rozsahu stanoveném v plné moci. K Vašemu správci daně činíme veškeré úkony, ke kterým jsme byli Vámi zplnomocněni. Jedná se o odbornou pomoc v daňovém řízení.

Knihy o účetnictví a daních

Neváhejte nás kontaktovat pro cenovou nabídku:

1 + 0 = ?

Po odeslání formuláře vás budeme kontaktovat v nejbližším možném termínu.