Nabídka našich služeb:

Nabízíme a zajišťujeme:

Cena:
Klienti mají možnost seznámit se před uzavřením smlouvy se zásadami výpočtu a stanovení ceny. Cena za služby kanceláře je vypočtena ve vztahu k významu práce a času, který byl, je a bude výkonu věnován.

Daňové přiznáníSlužby v mimořádných situacích:
kontrola účetnictví a daňové evidence minulých zdaňovacích období
sestavení mimořádné účetní závěrky
provádíme rekonstrukci účetnictví a daňové evidence

Zastupování před správcem daně, tj. Finančním úřadem:
Každému daňovému subjektu je v daňovém řízení dána možnost k uplatnění svých práv. Není-li daňový subjekt se svými právy dostatečně obeznámen, může být na svých právech krácen. Z tohoto důvodu lze k uplatnění svých práv před správcem daně využít služeb naší účetní a daňové kanceláře paveldvorsky.cz.
Pro veškerá jednání s orgány státní správy je znalost daňové legislativy a mnohaleté zkušenosti pracovníků naší kanceláře velkou předností. Tyto znalosti jsou velmi dobrým předpokladem pro zdárný výsledek daňového řízení.
Účetní a daňová kancelář paveldvorsky.cz zastupuje klienty na základě zmocnění.

Služby dlouhodobého charakteru:
D
louhodobá spolupráce s paveldvorsky.cz funguje jako soustavná prevence. Vzhledem ke znalostem organizační struktury firmy, systému vedení účetních agend, historických vazeb a díky zkušenostem v jednání se správci daní můžeme dosáhnout značných úspor daňových povinností. Výsledkem je, že se klient vyvaruje placení daní z neznalosti.
Služby dlouhodobého charakteru přinášejí klientům úsporu čtvrtiny až poloviny nákladů za vedení účetních a mzdových agend oproti existenci vlastního zaměstnance.

 • Komplexní poradenství v oblasti daní
 • Poskytujeme ústní konzultace
 • Zpracujeme písemné stanovisko ke konkrétním otázkám
 • Poskytujeme určité typy školení dle Vašich požadavků

Vyřizujeme kompletní daňová přiznání pro:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Zajišťujeme odklad podání daňového přiznání k daním z příjmů
 • Spolupracujeme s daňovými poradci

Nabízíme kompletní zpracování:

Účetnictví

 • hlavní kniha
 • knihy analytické evidence
 • evidence majetku
 • roční závěrka
 • výkaz zisku a ztráty
 • rozvaha společnosti
 • příloha účetní závěrky
 • DAP DPPO, DPFO, DPH
 • evidence pro DPH
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • výkazy pro banky
 • ostatní potřebná daňová přiznání (DSL,DZNV, DZNNV)

Daňové evidence

 • peněžní deník
 • knihy pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • evidence pro DPH
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • DAP DPFO, DPH
 • výkazy pro banky
 • ostatní potřebná daňová přiznání (DSL,DZNV, DZNNV)

Mzdové agendy

přihlášení a přehledy na OSSZ a zdr. pojišť.
výpočet mzdy
příkazy k úhradě
vedení mzdových a evidenčních listů
roční zúčtování daně

Knihy, zákoníky a příručky